Bell Schedule

 

Foggy Day

Minimum Day

Regular Day

PLAYGROUND

9:35-10:03 AM

7:35-8:03 AM

7:35-8:03 AM

BELL

10:03 AM

8:03 AM

8:03 AM

Instruction begins K-6th

10:05 AM

8:05 AM

8:05 AM

TK/Kinder/1st Grade Recess

1:00-1:15 PM

9:45-10:00 AM

12:45-1:00 AM

2nd & 3rd Grade Recess

1:15-1:30 PM

10:00-10:15 AM

10:00-10:15 AM

4th, 5th, 6th Grade Recess

1:30-1:45 PM

10:15-10:30 AM

10:15-10:30 AM

TK/Kinder Lunch

10:30-11:13 AM

10:30-11:13 AM

10:30-11:13 AM

1st Grade Lunch

10:45-11:28 AM

10:45-11:28 AM

10:45-11:28 AM

2nd Grade Lunch

11:00-11:43 AM

11:00-11:43 AM

11:00-11:43 AM

3rd Grade Lunch

11:30-12:13 PM

11:30-12:13 AM

11:30-12:13 AM

4th Grade Lunch

11:47-12:30 PM

11:47-12:30 PM

11:47-12:30 PM

5th Grade Lunch

11:15-11:58 AM

11:15-11:58 AM

11:15-11:58 AM

6th Grade Lunch

12:00-12:43 PM

12:00-12:43 PM

12:00-12:43 PM

4th Grade PE

12:30-1:00 PM

12:30-1:00 PM

12:30-1:00 PM

4th Grade PE

12:30-1:00 PM

12:30-1:00 PM

1:00-1:30 PM

5th Grade PE

12:00-12:30 PM

12:00-12:30 PM

1:45-2:15 PM

5th Grade PE

12:00-12:30PM

12:00-12:30 PM

2:15-2:45 PM

6th Grade PE

1:00-1:30 PM

1:00-1:30 PM

11:00-11:30 AM

6th Grade PE

1:00-1:30 PM

1:00-1:30 PM

11:30-12:00 PM

K-3rd Grade Dismissal

2:25 PM

12:40 PM

2:00 PM

4th-6th Grade Dismissal

3:00 PM

1:30 PM

2:45 PM